Nuori on aina oman elämänsä asiantuntija. Itsenäistyminen ei tapahdu automaattisesti, elämän olosuhteet ja -tilanteet ovat moninaisia ja jokainen itsenäistymistarina on yksilöllinen. Nuoren itsenäistymisvaiheeseen liittyy monenlaisia elementtejä: konkreettisia toimia, tunteita ja pohdintoja. Itsenäistyminen on paljon muutakin kuin asunnon tai koulupaikan hankkiminen. Se on myös uusi mahdollisuus, ja hetki, jolloin on lupa unelmoida.

Itsenäistyminen on lähtökohtaisesti positiivinen asia, mutta siihen voi liittyä myös monenlaisia pelkoja ja epävarmuuksia. Asioita voi olla hyvä tuumailla yhdessä esimerkiksi nuorisotyöntekijän tai muun luotettavan aikuisen kanssa. Nuorisotyön ytimessä on myönteinen suhtautuminen kohdattaviin nuoriin, vahvuuksien näkeminen, epävarmuuden sietäminen sekä voimavaraistava työote, joten nuorisotyön eri kehyksissä on luontevaa käsitellä myös itsenäistymisteemaa. Osa nuorista myös kaipaa lisää keskustelukumppaneita, joiden kanssa voi puhua esimerkiksi hyvään elämään liittyvistä asioista.

  • Kanuuna-verkoston ja Humakin yhteisessä Walkabout -hankkeessa 2016-2018 (rahoitus OKM) haluttiin lisätä ymmärrystä +16-nuorisotyöstä ja luoda konkreettisia toimintoja ja työvälineitä käytännön työn tekemiseen. Hankkeen jälkeen Kanuunaan perustettiin +16 -vuotiaiden vapaa-ajan parissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden vertaiskehittämisverkosto. Verkosto on tuonut näkyväksi +16-vuotiaiden ikäryhmän vapaa-ajan toimintojen haasteellisuuden kunnallisessa nuorisotyössä. Verkostossa käsitellään myös nuorten itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä ja verkostolaisten osaamista ja kokemusta on hyödynnetty myös näillä sivuilla. Vahvimmin +16 -vuotiaiden ikäryhmä näyttäytyy kunnallisessa nuorisotyössä erilaisten kohdennettujen palvelujen kautta.
  • Materiaalin on koonnut osaamiskeskus Kanuunan suunnittelija Reetta Möller yhdessä Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Anu Gretschelin kanssa. Avuksi ovat olleet monet Kanuunan yhteistyö- ja osaamiskeskuskumppanit. Erityisen paljon sisällöllistä asiantuntemusta tarjosivat Ehyt, Mieli sekä Koordinaatti. Sivustolla käytetyt sitaatit ovat Kanuunan +16 -verkoston nuorisotyöntekijöiden mietteitä siitä, mitä nuoret pohtivat itsenäistymiseen liittyen.

Lue lisää:

Tältä sivustolta löytyy valtakunnallisesti hyödynnettäviä tietolähteitä, menetelmiä ja linkkejä tukipalveluihin koottuna ensisijaisesti nuorisotyöntekijöiden tarpeita ajatellen. Tarkoitus on tarjota tukea nuorten puhekumppaneiksi asettumisessa, aiheeseen johdattelussa yksilön tai ryhmän kanssa tai vaikkapa teematuntien järjestämisessä. Mukaan on valikoitu eri tahojen materiaaleja, jotka on kirjoitettu samalla otteella kuin nuorisotyötä tehdään. Kyse on nuorista elämänsä subjekteina, ei toimenpiteiden kohteena. Kyse on nuoruudesta, ei vain matkasta lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Nuoruuden sanakirjassa raha ei ole vain köyhyyttä, se voi olla sijoittamista, kuten myöskään pelaaminen ei ole lähtökohtaisesti ongelma, vaan esimerkiksi sosiaalista vertaisuutta. Nuorisotyöhön kuuluu asioiden pohdinta useasta eri näkökulmasta yhdessä nuoren kanssa ja muutoinkin kuin ongelmalähtöisesti.

ALL-YOUTH -tutkimushanke, Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja Lastensuojelun Keskusliitto kutsuivat joulukuussa 2020 koolle pyöreän pöydän keskustelun kestävistä itsenäistymisen poluista. Osallistujina oli järjestöjä, hallinnon edustajia ja päättäjiä. Keskustelun tulokset koottiin kolmeksi näkökulmaksi. Tiivistetysti ne olivat: itseohjautuvuuden tukeminen, arvostavat kohtaamiset ja kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta sekä palvelutarpeiden tosiasiallinen huomiointi lainsäädännössä. Keväällä 2021 julkaistut Nuorten turvatalojen ja ALL YOUTH-tutkimushankkeen Olla osana yhteiskuntaa-minidokumentit avaavat nuorten kokemuksia itsenäistymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Materiaalista löytyy myös kuuden vaikuttajan kirjevastaukset nuorten ajatuksiin.

Talous ja nuoret TAT:n ylläpitämä Kun koulu loppuu -tietosivusto tarjoaa Mun elämä -osiossa kattavan näkymän peruskoulua päättävän nuoren tilanteeseen liittyen opiskelutaitoihin, omaan kotiin muuttamiseen, mieleen ja hyvinvointiin sekä talouteen.

Terveyskylän (yliopistosairaanhoitopiirit) hauska ja informatiivinen itsenäistymiseen liittyvä tietovisa, jonka oikeat vastaukset sisältävät linkkejä lisätiedon lähteille.

Art House Oy:n NEO-matkalla itsenäisyyteen, täytettävä työkirja omaan kotiin muuttamiseen valmistautuvalle nuorelle (painettu versio, tilattavissa). Kirja sisältää herätteleviä kysymyksiä ja tehtäviä esimerkiksi rahasta, kodinhoidosta ja ihmissuhteista.

Koordinaatin Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun Elävää elämää -pääsivulla löytyy tietoa laajasti ihmissuhteista ja seurustelusta koulutukseen ja opiskeluun. Vuorovaikutteisia kanavia on tarjolla kaksi, eli Kysyttävää-palsta ja Nuortenelämä.fi-chat. Suosituimmat yhteydenottojen aiheet näiden kautta vuonna 2020 olivat: hyvinvointi ja terveys, ihmissuhteet ja seurustelu, koulutus ja opiskelu, muut aiheet, omaan kotiin muuttaminen sekä työ ja yrittäjyys. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Kysyttävää-palstalle tulleisiin kysymyksiin vastaamassa on nyt jo peräti 70 ammattilaista ympäri Suomea, lisätietoa ks. tietopalveluohjaaja Riina Papinahon puheenvuoro.

Infofinland.fi on tietokanta asumisesta Suomessa peräti kahdellatoista eri kielellä. Sivuston päivittämisestä vastaavat ns. yhteistyökunnat, jotka osallistuvat myös sivuston rahoittamiseen valtion ohella. Keväällä 2021 mukaan ovat ilmoittautuneet pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi Turku, Tampere, Kokkola ja Oulu sekä useita kuntia Ylivieskan sekä Raahe-Kalajoen seudulta. Sivustolta löytyy myös paljon sellaista yleistä tietoa, joka auttaa myös muissa kunnissa asuvia. Sivustoa ei varsinaisesti ole kirjoitettu nuorten näkökulmasta, mutta sivustolta löytyy tietoa muun muassa opiskelijan asumisesta.