Nuorten oikeuksista

Nuoruuteen tunnetusti kuuluu monenlaista, mutta ei nuortenkaan tarvitse kaikkea elettyä ja vastaantulevaa hyväksyä ja kestää. Apua on saatavilla, yhteiskuntaan ja asumiseensa voi vaikuttaa ja oikeuksiensa toteutumista saa vaatia. Nuorisotyöntekijöiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa toivon ja mahdollisuuksien näkemisessä. Ratkaisu voi olla jotain uutta – ja vaikka se olisi vanhakin, se voi olla nuoren ja nuorisotyöntekijän yhteistyönä paremmin perusteltu.

Hymyilevä nainen protestoi kadulla megafonin kanssa

Lue lisää aiheesta:

Tietolähteitä nuorten oikeuksista

Tässä osiossa tarjoamme tietolähteiksi kurkistuksia nuorten yhdenvertaisuuden kannalta tärkeisiin lakeihin. Nuoret ovat yhtä arvokkaita kuin muutkin ihmiset. Myöskään ihmisen koulutus- tai työtilanne ei vaikuta ihmisen arvokkuuteen tai oikeuksiin: kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeä osa yhteiskuntaa, olivatpa koulutuksessa tai työssä tai eivät. Suomen YK-liiton sivulta löytyy ihmisoikeuksien julistus. Ihmisoikeuksien julistuksen mukaan kaikilla on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Niin ihmisoikeuksien julistuksessa kuin myös yhdenvertaisuuslaissa määritellään, ettei ketään saa syrjiä tai häiritä perustuen yksilön johonkin ominaisuuteen kuten ikä, kansalaisuus, vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen. Yhteiskunnan täytyy myös mukauttaa tarjoamiaan palveluja niin, että ne ovat varmasti kaikkien käytettävissä. Mielenkiintoinen yksityiskohta nuorten palvelujen organisoinnissa on oikeus riittävän tuettuun palveluun nuoren omalla äidinkielellä. SPR:n Nuorten turvatalojen johtajan Leena Suurpään mukaan on pohdittava, milloin kaikille suunnattu toiminta riittää, milloin tarvitaan esimerkiksi toiminnan esittelyä usealla kielellä ja milloin tulkkia hyvinkin yksilöllisiin tukiprosesseihin.

Nuorilla on “lupa parempaan”, kuten parempiin palveluihin. Nuorisolain mukaan kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Nuorisolaissa muistutetaan kuntalaissa asetusta velvoitteesta asettaa kuntaan nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Myös muutoin kuntalaissa asetetut velvoitteet tulee pitää mielessä. Nuorten vaikuttaminen ei saa rajautua vain nuorisovaltuustossa toimivien nuorten oikeudeksi, vaan kuten kuntalaissa muistutetaan, tulee vaikutusmahdollisuuksien olla monipuolisia, kuten keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen, kansalaisraatien organisointi, mielipiteiden selvittäminen ja asioiden yhdessä suunnittelu. Parhaimmillaan nuorisotyöntekijä osaa tuoda vaikutusmahdollisuudet jokaisen nuoren arkeen niin nuorisotalolle kuin muihinkin ympäristöihin. Nuorten on itse oltava mukana määrittelemässä, mihin asioihin he haluavat kulloinkin olla vaikuttamassa. Kyse on myös nuorisotyöntekijän kyvyistä tarjota vaikutusmahdollisuuksia innostavassa muodossa.

Siinä missä muutkin ihmiset, myös nuoret voivat joutua tekemisiin rikollisuuden kanssa. Keskustelutukea voivat tarvita niin rikosten uhreiksi joutuneet kuin rikosten tekijätkin. Rikosten tekeminen voi liittyä ongelmiin laajemmin elämässä. Nuorisotyöntekijöiden rooli voi olla toimia tärkeänä keskustelukumppanina myös rikoksia tehneille nuorille, koska tämäntyyppistä apua on suomalaisessa yhteiskunnassa vähän tarjolla yli 18-vuotiaille. Sama periaate kuin muulloinkin, nuorta on tärkeä kuulla, vaikka asia olisi vaikea.

Puheeksi ottamisen taito on nuorisotyöntekijälle tärkeä. Seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn tähtäävässä oppaassa vapaa kirjoittaja ja kokemusasiantuntija Laura Juntunen neuvoo, kuinka aloittaa puhuminen vaikeasta asiasta. Nuorelta on tärkeää kysyä sellaisessa muodossa, että vastauksen voi vain nyökätä, kuten: ”Onko joku tehnyt tai yrittänyt tehdä sinulle jotakin, mitä et olisi halunnut tapahtuvan? Onko tapahtunut jotain, mikä tuntuu sinusta nyt pahalta?” Myös kirjoittaminen voi toimia, jos puhuminen tuntuu vaikealta. (Juntunen 2020.)

Tässä osiossa käytetyt lähteet:
Juntunen, Laura (2020) Yksi kohtaaminen voi muuttaa kaiken. Teoksessa Oinas, Merja-Maaria & Pietilä, Mika & Tuohino, Venla (toim.) (2020) Kysy, kohtaa ja kuuntele. Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä. Julkaisija: Koordinaatti, Oulun kaupunki, 10–12.